Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2013

arvefjende
I tak umrzecie.
— .
Reposted byspadamzdachu spadamzdachu

March 04 2013

arvefjende
0360 c173
arvefjende
0347 0049
Reposted byNuuskamuikkunenSanthekredkowaJagodowa7
arvefjende
0339 21cf

February 18 2013

arvefjende
You know I fight for fatherland.
— .
arvefjende
1112 0e79
Reposted byszczawiowazjajkiemsteinozaur

February 17 2013

arvefjende

February 14 2013

arvefjende
arvefjende
7990 c4d7
Reposted byhighpriestess highpriestess

February 13 2013

arvefjende
5504 419b 500

February 10 2013

arvefjende
To uczucie kiedy zupa mówi o kimś więcej niż najlepsza autobiografia.
arvefjende
I gdybym miał wnętrzności, żeby włożyć ci je do głowy... 
Ale czy to by coś zmieniło, skoro już nie żyjesz? 
— MCR

February 09 2013

arvefjende
2058 d626
Reposted byyumi yumi
arvefjende
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Spięty, Lao Che
Reposted fromrysia rysia vianazwazdupy nazwazdupy

February 08 2013

arvefjende
Nienawiść jest najlepszym podziękowaniem za powszechne zło tego świata.
— ...
arvefjende
0234 ac06
arvefjende
0221 39f6

February 04 2013

arvefjende
1738 ec14

January 09 2013

arvefjende
6494 133d
Reposted byhighpriestess highpriestess
arvefjende
6473 725d
Reposted byaAccarl7societykilledteenagertecziedgithpenginnazwazdupyprzemysLENiALiquiddarkwszystkodupapersona-non-gratadomqe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl